function darmowa_dostawa_komunikat() { global $woocommerce; $kwota_do_darmowej_dostawy = 350; $current = WC()->cart->subtotal; if ( $current < $kwota_do_darmowej_dostawy ) { echo 'Do darmowej dostawy brakuje: ' . wc_price( $kwota_do_darmowej_dostawy - $current ) . ' '; } } add_action( 'woocommerce_before_cart', 'darmowa_dostawa_komunikat' ); Ham-Stake | Eco products for small animals